Đọc thêm
Tin Tức Nổi Bật, Tư Vấn Sơn Nhà

Thời Hạn Sử Dụng Sơn Nước Jotun Là Bao Lâu?

Hạn sử dụng của hàng hóa được thể hiện bằng khoảng thời gian tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn hoặc thể hiện bằng ngày, tháng, năm hết hạn. Trường hợp hạn dùng...

Đọc thêm